Our tours

WEEK-END TOUR TO SAMTSKHE-JAVAKHETI PROVINCE

Tour duration: 2 days
Season: All year round.

Tour Schedule:
Day 1. Tbilisi– Gori/Uplistsikhe–Borjomi-Bakuriani
Day 2. Bakuriani–Akhaltsikhe–Vardzia-Tbilisi

more

WEEK-END DISCOVERY OF WEST GEORGIA

Tour duration: 2 days
Season: All year round.

Tour Schedule:

Day 1. Tbilisi–Uplistsikhe rock-cut town–Kutaisi

Day 2. Kutaisi–Tskaltubo Carst Cave–Tbilisi

more

2 DAY DAVIT GAREJI - SIGHNAGHI- TELAVI TOUR

Tour duration: 2 days
Season: All year round.

Tour Schedule:

Day 1. Tbilisi-Sagarejo-David Gareji-Sighnaghi/PL/D

Day 2. Sighnaghi-Telavi-Tbilisi/B/L

more