our tours

2 DAY KHADA-GUDAURI-KAZBEGI TOUR

Tour duration: 2 days
Season: May-October.

Tour schedule:
Day 1. Tbilisi – Khada – Gudauri/Kazbegi/PL/D
Day 2. Sameba church – Kazbegi – Tbilisi/B/PL

more

2 DAYS TRIP TO KHEVSURETI MOUNTAINS

Tour duration: 2 days
Season: June - September

Tour schedule:
Day 1. Tbilisi – Zhinvali - Shatili (165 km)
Day 2. Shatili – Mutso - Tbilisi

more

2 DAYS TRIP TO TRUSO AND SNO VALLEYS

Tour duration: 2 days
Season: May-October.

Tour schedule:
Day 1. Tbilisi – Truso Valley - Stepantsminda
Day 2. Stepantsminda – Sno Valley - Tbilisi

more

4 DAYS TRIP TO THE LAND OF TOWERS - SVANETI

Tour duration: 2 days
Season: May-October.

Tour schedule:
Day 1. Tbilisi – Kutaisi – Mestia
Day 2. Mestia & vicinity
Day 3. Mestia  Ushguli village – Mestia
Day 4.  Mestia - Tbilisi

more